مدارك تحصيلي

  •  دكتري مديريت گرايش مديريت منابع انساني
  • فوق ليسانس مديريت دولتي گرايشMIS از دانشگاه علامه طباطبائي
  • ليسانس مديريت دولتی از دانشگاه تهران
  • رتبه ۱ مرحله اول و ۲ مرحله دوم دکتری مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق علمي

 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 • مولف رشته كارشناسي ارشد كارآفريني
 • مدرس دروس تئوريهاي مديريت(سازمان و مدیریت)، مديريت رفتارسازماني،مهارتهای ارتباط موثر، مديريت‌منابع انساني، مديريت بازاريابي‌و فروش، مباحث‌ویژه مدیریت و Case Studies، الگوهای تصمیم گیری ،CRM، مدیریت دانش،مدیریت کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری ، اصول سرپرستی، مدیریت زمان، سیستمهای اطلاعات مدیریت، Bio Rhythm، اصول و فنون مذاکره، مدیریت تعارض، مدیریت انگیزش، ، هوش هیجانی،تکریم ارباب رجوع، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، خصوصی سازی و کوچک سازی، مدیریت استراتژیک، مدیریت اسلامی، تجارب و معلومات عمومي مديريت، اخلاق حرفه ای، ،TRIZ، ارزیابی دوره عمر سازمان، مدلهای تعالی سازمانی، روانشناسی صنعتی، روانشناسی فروش، مدیریت عملکرد، تجزیه و تحلیل مشاغل، اقتصاد خرد و كلان، روش تحقیق در مدیریت در دانشگاه آزاداسلامی واحد اسلامشهر و مراکز مختلف علمی، پژوهشی، آموزشی
 • برگزاری سمینارهای آموزشی در شرکتها و موسسات داخلی وخارجی
 • مدرس برگزیده دوره های MBA ، EMBA و DBA در دانشگاه های دولتی و آزاد و موسسات داخلی‌و خارجی:دانشگاه تهران،آزاد،ماهان، مجتمع‌فنی‌تهران،نگاره، Tehran Business School، آتیه، مرکز فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد

تالیفات

 • مولف كتاب مبانی مدیریت (برای رشته های IT و مدیریت)
 • مولف کتاب سازمان و مدیریتMBA
 • ترجمه کتاب ۹۰ بازی مدیریتی توسط ۹۰ مربی سطح جهانی
 • مولف مقاله تاثیر اقتدار رهبری بر ویژگیهای روانشناختی ، عملکرد و اعتماد کارکنان
 • مولف مقاله BIORYTHM(آهنگ زیستی) منابع انسانی
 • مولف مقاله انطباق استراتژیهای مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی
 • مولف مقاله تاثیر اقتدار رهبری بر ویژگیهای روانشناختی، عملکرد و اعتماد کارکنان
 • مولف مقاله علمی و پژوهشی رابطه سیاستهای دولتی با مدیریت دانش در شرکتهای دانش بنیان و دارای فناوری پیشرفته در مجله مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
 •  مولف مقاله علمی و پژوهشی انطباق راهبردهای مدیریت دانش با منابع انسانی در راستای سیاستهای کلی علم و فناوری در مجله مطالعات سیاستهای راهبردی و کلان

سوابق اجرايي

 • مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه
 • مشاور منابع انسانی پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
 • ناظر پروژه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی هلدینگ بنیاد مستضعفان و جانبازان

سوابق تحقیقاتی و مشاوره

 

 • مدير كميته منابع انساني پروژه برنامه ريزي استراتژيك شركت ماشين آلات و موتورسازان تراكتورسازي ايران(۱۳۸۱)- كارشناس ارشد پروژه سنجش اثربخشي نظام آموزشي دانشكده مديريت(۱۳۸۱)- كارشناس ارشد پروژه ارزشيابي عملكرد مراكز تحقيقاتي دانشكده مديريت(۱۳۸۱)- كارشناس ارشد پروژه بررسي ويژگيهاي كارآفرينان اجتماعي(سازمانهاي غيردولتي)NGO(1382)

  – مدير كميته منابع انساني پروژه برنامه ريزي استراتژيك مجتمع صنعتي اسفراين(۱۳۸۲)

  مدير پروژه سنجش رضايت كاركنان شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران(۱۳۸۲)

  – مدير پروژه بازنگري رويه هاي حوزه منابع انساني شركت زيراكس(۱۳۸۲)

  – مدير پروژه بازنگري رويه هاي حوزه منابع انساني مركز گسترش فنآوري اطلاعات (مگفا)(۱۳۸۲)

  -كارشناس ارشد پروژه مديريت ريسك سرمايه گذاري در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(۱۳۸۳)
  – كارشناس ارشد پروژه مطالعات استراتژيك پروژه سرمايه گذاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در حوزه الكترونيك و ميكروالكترونيك(شركت نيمه هادي عماد)(۱۳۸۳)

  – كارشناس ارشد پروژه مطالعات استراتژيك پروژه سرمايه گذاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در حوزه مواد پيشرفته (شركت گسترش مواد پيشرفته) (۱۳۸۳)

  – مدیر و مجری پروژه الگوبرداری ساختاری-مديريتي شرکت مهندسی و ساخت تاسيسات دريايی (IOEC)(1384)

  – مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی (شرکت پترونگین جنوب۱۳۸۵)

  –  مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و بهسازی مشاغل فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی (شرکت پترونگین جنوب۱۳۸۵)

  – مجری پروژه طراحي و پياده سازي نظام ارزشيابي عملكرد۳۶۰  درجه برای مدیران هلدینگ پارس توشه(۱۳۸۵)

  – مشاور تجزیه و تحلیل مشاغل شرکت فولاد آلیاژی اصفهان(۱۳۸۵-۱۳۸۷)

  -مشاور بازنگری ساختار سازمانی شرکت فولاد آلیاژی اصفهان(۱۳۸۵-۱۳۸۷)

  – مدیر پروژه طراحی و استقرار سیستمها و نظامهای توسعه منابع انسانی در شرکت فولاد آلیاژی اصفهان(۱۳۸۵-۱۳۸۷)

  – مشاور منابع انسانی پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران(۱۳۸۶)

  – مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران(۱۳۸۶)

  – مدیر پروژه تهیه راهنمای جامع پرسنلی شرکت آلومینیوم پارس(۱۳۸۷)

  – مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی شرکت پویا صنعت پیشتاز(۱۳۸۸)

  –  مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و بهسازی مشاغل شرکت پویا صنعت پیشتاز(۱۳۸۸)

  – مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی شرکت گازسوزان(۱۳۸۹)

  –  مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و بهسازی مشاغل شرکت گازسوزان(۱۳۸۹)

  -بازنگری و طراحی ساختارسازمانی شرکت نسیم(۱۳۹۰)

  – تجزیه و تحلیل مشاعل شرکت نسیم(۱۳۹۰)

  • مشاور گروه ساختمانی تات(۱۳۸۸-۱۳۸۹)

  – مشاور بازنگری ساختار سازمانی شرکت رویال سفر ایرانیان(۱۳۹۱)

  – مشاور تجزیه و تحلیل مشاغل شرکت رویال سفر ایرانیان(۱۳۹۱)

  مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی شرکت پاک(۱۳۹۱)

  – مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی شرکت بهنوش(۱۳۹۱)

  – مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی شرکت پاکدیس(۱۳۹۱)

  – مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی شرکت دوغ آبعلی(۱۳۹۱)

  – مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی شرکت مهرشهر(۱۳۹۱)

  – مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی شرکت مرغ خانگی(۱۳۹۱)

  – مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی شرکت طیور ارومیه(۱۳۹۱)

  – مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی شرکت گوشتیران(۱۳۹۱)

  -مدیر پروژه طراحی برنامه بازاریابی و کمپین تبلیغاتی شرکت دونیک (۱۳۹۱)

  – مشاور پروزه طراحی و بازنگری ساختار شرکت ذوب ایران(۱۳۹۲)

  – مشاور تجزیه و تحلیل مشاغل شرکت ذوب ایران(۱۳۹۲)

  • مدیر پروژه بازنگری و طراحی ساختار سازمانی شرکت فرادید افزار(۱۳۹۲)

  – تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل شرکت تکوین(کامکان)(۱۳۹۲)

  – تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل شرکت سازه پویش(۱۳۹۲)

  – مدیر پروژه برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی شرکت ایرمان(۱۳۹۳)

  – مشاور مدیریت شرکت سپهران پلیمر در صنعت تجهیزات ساختمانی و پلاستیک و پلیمر(۱۳۹۰-۱۳۹۵)

  – مدیر پروژه طراحی برنامه بازاریابی شرکت سپهران پلیمر(۱۳۹۰-۱۳۹۵)

  – مشاور بازاریابی شرکت بازرگانی هلیا(برندهای Maxeeder/ Aiwa) (1390-1400)

  – مشاور بازاریابی شرکت موج رایانه(۱۳۹۰-۱۳۹۱)

  -مدیر پروژه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی هلدینگ صنایع غذایی سینا(۱۳۹۰-۱۳۹۱)

  – -مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر(۱۳۹۰-۱۳۹۱)

  – مدیر پروژه بازنگری و طراحی ساختار سازمانی پژوهشکده گل گهر سیرجان(۱۳۹۲-۱۳۹۵)

  – مدیر پروژه بازنگری و طراحی برنامه ریزی استراتژیک پژوهشکده گل گهر سیرجان(۱۳۹۲-۱۳۹۵)

  – مدیر پروژه بازنگری و طراحی دستورالعملهای پژوهشکده گل گهر سیرجان(۱۳۹۲-۱۳۹۵)

  • مدیر پروژه بازنگری و طراحی ساختار سازمانی شرکت طهران پارت(۱۳۹۳-۱۳۹۴)

  – مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل شرکت طهران پارت(۱۳۹۳-۱۳۹۴)

  – مدیر پروژه طراحی و استقرار مدیریت عملکرد شرکت طهران پارت(۱۳۹۳-۱۳۹۴)

  • مدیر پروژه بازنگری و طراحی ساختار سازمانی شرکت مهرگیاه(۱۳۹۵-۱۳۹۸)

  – مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل شرکت مهرگیاه(۱۳۹۵-۱۳۹۸)

  – مدیر پروژه طراحی و استقرار مدیریت عملکرد شرکت مهرگیاه(۱۳۹۵-۱۳۹۸)

  • مدیر پروژه بازنگری و طراحی ساختار سازمانی آژانس هواپیمایی سام سیر(۱۳۹۶)
  • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل آژانس هواپیمایی سام سیر(۱۳۹۶)
  • مدیر پروژه طراحی و استقرار مدیریت عملکرد آژانس هواپیمایی سام سیر(۱۳۹۶)
  • مدیر پروژه بازنگری و طراحی تدوین برنامه بازاریابی آذرگستران آسیا(۱۳۹۷-۱۳۹۸)
  • مدیر پروژه بازنگری و طراحی برنامه ریزی استراتژیک آذرگستران آسیا(۱۳۹۷-۱۳۹۸)
  • مدیر پروژه بازنگری و طراحی ساختار سازمانی شرکت ره آوران پویای صنعت(۱۳۹۷-۱۳۹۸)
  • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل شرکت ره آوران پویای صنعت(۱۳۹۷-۱۳۹۸)
  • مدیر پروژه طراحی و استقرار مدیریت عملکرد شرکت ره آوران پویای صنعت(۱۳۹۷-۱۳۹۸)

  – مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل شرکت عمادآرا(۱۳۹۷)

  – مدیر پروژه تهیه راهنمای پرسنلی بازرگانی صباحی(۱۳۹۷)

  • مشاور شرکت افق تجارت شاهین در حوزه بازرگانی مواد غذایی (حبوبات، چای و …) (۱۳۹۸-۱۳۹۹)
  • مدیر پروژه بازنگری و طراحی ساختار سازمانی شرکت بهشت قندیل(۱۳۹۸-۱۳۹۹)

  – مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل شرکت بهشت قندیل(۱۳۹۸-۱۳۹۹)

  – مدیر پروژه طراحی و استقرار مدیریت عملکرد شرکت بهشت قندیل(۱۳۹۸-۱۳۹۹)

  • مدیر پروژه بازنگری و طراحی ساختار سازمانی صنایع غذایی کامبیز (۱۳۹۸)
  • مدیر پروژه بازنگری و طراحی ساختار سازمانی شرکت نوین تجارت پارسیان(۱۳۹۸-۱۳۹۹)
  • – مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل شرکت نوین تجارت پارسیان(۱۳۹۸-۱۳۹۹)
  • – مدیر پروژه طراحی و استقرار مدیریت عملکرد شرکت نوین تجارت پارسیان(۱۳۹۸-۱۳۹۹)

  – مدیر پروژه بازنگری و طراحی برنامه ریزی استراتژیک نوین تجارت پارسیان(۱۳۹۸-۱۳۹۹)

  • مدیر پروژه بازنگری و طراحی ساختار سازمانی شرکت کیمیاچسب(۱۳۹۸-۱۳۹۹)
  • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل شرکت کیمیاچسب(۱۳۹۸-۱۳۹۹)
  • مدیر پروژه طراحی و استقرار مدیریت عملکرد شرکت کیمیاچسب(۱۳۹۸-۱۳۹۹)
  • مدیر پروژه بازنگری و طراحی ساختار سازمانی شرکت درشیمی مرجان(۱۳۹۸-۱۳۹۹)

  – مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل شرکت درشیمی مرجان (۱۳۹۸-۱۳۹۹)

  – مدیر پروژه طراحی و استقرار مدیریت عملکرد شرکت درشیمی مرجان (۱۳۹۸-۱۳۹۹)

  • مدیر پروژه بازنگری و طراحی ساختار سازمانی روحا الکتریک(زیمنس)(۱۳۹۹)
  • مدیر پروژه بازنگری و طراحی ساختار سازمانی شرکت داروگستریاسین(۱۳۹۸-۱۴۰۰)
  • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل شرکت داروگستریاسین (۱۳۹۸-۱۴۰۰)
  • مدیر پروژه طراحی و استقرار مدیریت عملکرد شرکت داروگستریاسین(۱۳۹۸-۱۴۰۰)
  • مدیر پروژه بازنگری و طراحی ساختار سازمانی کشتارگاه صنعتی سهندبناب(۱۳۹۹-۱۴۰۰)
  • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل کشتارگاه صنعتی سهندبناب(۱۳۹۹-۱۴۰۰)
  • مدیر پروژه طراحی و استقرار مدیریت عملکرد کشتارگاه صنعتی سهندبناب(۱۳۹۹-۱۴۰۰)
  • مشاور شرکت صنایع غذایی روزبه شکلات در حوزه مواد اولیه صنعت شیرینی و شکلات(۱۳۹۷-۱۴۰۱)
  • مشاور شرکت تامین سازان صفری در حوزه خدمات بیمه ای(۱۳۹۱-۱۴۰۱)
  • مشاور شرکت جهان شیمی و آبنوس در حوزه تولید مواد شیمیایی(۱۳۹۸-۱۴۰۱)
  • مشاور شرکت آرک طالع در حوزه نمایشگاهی(۱۴۰۱)
  • مشاور شرکت تحکیم عمران آرتین در حوزه مهندسی، تامین و ساخت عمرانی و ساختمانی(۱۳۹۹-۱۴۰۱)
  • مشاور شرکت سیال کنترل در حوزه بازرگانی صنعت تاسیسات(۱۳۸۸-۱۴۰۱)

برنامه های رسانه ای

 • مدیر باشم یا رهبر؟ www.webyad.com-1394
 • برنامه ریزی در زندگی- رادیو اقتصاد(تجارت)-۱۳۹۴
 • مهارتهای ارتباط موثر- رادیو گفتگو-۱۳۹۴
 • مدیریت Biorythmology- رادیو سلامت-۱۳۹۲
 • مدیریت زمان- برنامه تلویزیونی- شبکه خبر-۱۳۹۲
 • روابط عمومی- رادیو اقتصاد(تجارت)-۱۳۹۲
 • نقد هدفمند رفتار- موسسه ماهان- آپارات- ۱۳۹۲
 • فساد اداری- رادیو اقتصاد(تجارت)-۱۳۹۲
 • مدیریت استرس- رادیو گفتگو-۱۳۹۱
 • ارتباطات سازمانی- رادیو گفتگو-۱۳۹۱

سمينارهای چند سال اخیر

عنوان سمينار سازمان(شركت) تاريخ
اصول سرپرستی تامین سازان صفری آذرماه ۱۴۰۱
مدیریت بهبود و بهسازی سازمان دانشگاه آزاد اسلامی آذرماه ۱۴۰۱
دوره عمر سازمان بازرگانی متین آذرماه ۱۴۰۱
مدیریت رفتار سازمانی ارک طالع مهر ۱۴۰۱
بازاریابی و فروش روزبه شکلات خرداد تا شهریور ۱۴۰۱
مدیریت رفتار سازمانی آبنوس و جهان شیمی اردیبهشت تا شهریور ۱۴۰۱
مدیریت عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذرماه ۱۴۰۰
اصول بازاریابی نگاه مشرق خاورمیانه مهرماه ۱۴۰۰
ایده یابی کسب و کار دانشگاه آزاد اسلامی دی ۹۹
سرمایه گذاری جاوید روانشناسی فروش و مشتری آذر۹۹
مدیریت کارتیمی سیال کنترل آبان ۹۹
اصول شتابدهی کسب و کارها سرمایه گذاری جاوید آبان ۹۹
مدیریت استراتژیک افق تجارت شاهین مهر۹۹
روانشناسی فروش گروه پوشاک ست تیر۹۹
اصول بازاریابی پاکسان خرداد۹۹
استراتژیهای مدیریت منابع انسانی مدرسه کسب و کار دوست خوب دی ۹۸
مدیریت زمان بانک تجارت آبان ۹۸
اگر نخریدند، چه کنیم؟ درشیمی مرجان شهریور ۹۸
مدیریت عملکرد کشتارگاه صنعتی سهند بناب تیر ۹۸
مدیریت رفتارسازمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان خرداد ۹۸
مهارتهای ارتباط موثر کرمان دی ۹۷
مدیریت منابع انسانی مدرسه کسب و کار دوست خوب شهریور ۹۷
مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته موسسه جواد یزد تیر ۹۷
اصول و فنون مذاکره خانه کیفیت ایرانیان فروردین ۹۷
تکنیکهای نوین مدیریت کسب و کار همایش مدیران کسب و کار مشهد اسفند۹۶
مهارتهای ارتباط موثر کرمان اسفند۹۶
دوره عمر سازمان ایریانیک بهمن ۹۶
مدیریت بازاریابی و تجاری سازی طرحهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی دی ۹۶
مدیریت حرفه ای کارکنان خانه کیفیت ایرانیان آذر۹۶
مهارتهای رهبری موسسه جواد یزد مهر ۹۶
مدیریت تعارض اتاق بازرگانی تهران خرداد۹۶
مدیریت رفتار سازمانی پویاب آبان ۹۵
دوره عمر سازمان آبنوس و جهان شیمی مهر ۹۵
مهندسی فروش آریا دالمن شهریور ۹۵
مهارتهای ارتباط موثر ره آوران پویای صنعت شهریور ۹۵
مدیریت عملکرد سمینار مدیران صنعت خراسان رضوی(مشهد) مرداد ۹۵
مدیریت رفتار سازمانی شرکت مهرگیاه مرداد ۹۵
مهارتهای فروش سازمانی شرکت بهشت قندیل مرداد ۹۵
مدیریت منابع انسانی شرکت ره آوران پویای صنعت تیرماه ۹۵
جانشین پروری بیمه البرز خرداد ۹۵
مهندسی فروش نیکو تجارت اردیبهشت ۹۵
مدیریت منابع انسانی صنعت و معدن خوزستان اسفند ۹۴
مدیریت منابع انسانی شرکت گاز سیستان و بلوچستان اسفند ۹۴
همایش چابک سازی سازمانی مدیران کارآفرین بهمن ۹۴
مدیریت رفتارسازمانی صنعت و معدن خوزستان بهمن ۹۴
مدیریت رفتارسازمانی وزارت ارتباطات و اطلاعات آذرماه ۹۴
مهارتهای ارتباط موثر سازمان مدیریت صنعتی یزد آبانماه ۹۴
خلاقیت و نوآوری منطقه آزاد کیش آبانماه ۹۴
جانشین پروری منطقه آزاد کیش مهرماه ۹۴
مدیریت رفتارسازمانی تینو قم شهریور۹۴
مهندسی فروش بازرگانی هلیا شهریور۹۴
مدیریت رفتارسازمانی آرا فن نایین مرداد ماه ۹۴
مدیریت بازاریابی و فروش تهران پارت تیرماه ۹۴
مهارتهای ارتباط موثر سازمان مدیریت صنعتی هرمزگان خردادماه ۹۴
مدیریت رفتارسازمانی زغال سنگ کرمان خردادماه ۹۴
تکنیکهای تصمیم گیری شهرداری منطقه ۱۰ اردیبهشت ۹۴
مهارتهای تفویض اختیار سازمان تامین اجتماعی تهران اسفند ۹۴
استراتژیهای بازاریابی و فروش سازمان مدیریت صنعتی کرمان بهمن ۹۳
مدیریت تحول سازمانی فولاد خوزستان بهمن ۹۳
استراتژیهای بازاریابی گروه ساختمانی آبادسازان مهرماه ۹۳
مدیریت ارتباط با مشتری بانک کشاورزی استان خراسان رضوی و شمالی خردادماه ۹۳
مدیریت ارتباط با مشتری بانک کشاورزی استان ایلام خردادماه ۹۳
استراتژیهای بازاریابی شرکت فرادید افزار خردادماه ۹۳
مهارتهای ارتباط موثر تامین اجتماعی استان ایلام خردادماه ۹۳
استراتژیهای بازاریابی و فروش شرکت بارز کرمان اردیبهشت ۹۳
مدیریت ارتباط با مشتری بانک رفاه بهمن ماه۹۲
استراتژیهای پاداش فولاد خوزستان دیماه۹۲
مدیریت ارتباط با مشتری فولاد خوزستان آذر ماه ۹۲
مدیریت ارتباط با مشتری شرکت ارتباطات زیرساخت آبان ماه ۹۲
مدیریت حقوق و دستمزد نهادعمومی کتابخانه های کشور مهرماه۹۲
مدیریت تعارض سپهران پلیمر شهریور۹۲
مهارتهای ارتباط موثر بانک سینا مردادماه۹۲
مدیریت منابع انسانی تامین اجتماعی اردبیل مردادماه۹۲
مدیریت منابع انسانی گل گهر سیرجان مردادماه۹۲
دوره عمرسازمان شرکت ذوب ایران تیرماه۹۲
مدیریت تعارض تامین اجتماعی استان البرز تیرماه۹۲
مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار شرکت ایرمان خردادماه ۹۲
مدیریت خلاقیت سپهران پلیمر خردادماه۹۲
مدیریت استراتژیک معاونت دارو وزارت نفت اردیبهشت ۹۲
مدیریت ارتباط با مشتری بانک آینده اردیبهشت ۹۲
رفتارسازمانی گل گهر سیرجان فروردین تا خرداد ۹۲
تئوری سازمان و مدیریت گل گهر سیرجان اسفند ۹۱
هوش هیجانی بانک ملت بهمن ۹۱تا تیرماه ۹۲
مدیریت رفتارسازمانی انجمن داروسازی بهمن ماه تا اسفند۹۱
مدیریت بازاریابی بانک ملی دیماه ۹۱
تجزیه و تحلیل مشاغل شرکت نسیم دیماه۹۱
مدیریت رفتارسازمانی وزارت ارتباطات و اطلاعات آذرماه ۹۱
هوش هیجانی وزارت ارتباطات و اطلاعات آذرماه ۹۱
تکنیکهای تصمیم گیری وزارت ارتباطات و اطلاعات آذرماه ۹۱
تکنیکهای تصمیم گیری سازمان تامین اجتماعی تهران آبانماه۹۱
تعادل بین زندگی کاری و سازمانی سازمان تامین اجتماعی تهران آبانماه۹۱
اصول و فنون مذاکره بیمه ملت اهواز آبانماه۹۱
اصول و فنون مذاکره بیمه ملت اصفهان مهرماه۹۱
اصول و فنون مذاکره بیمه ملت همدان مهرماه۹۱
مهارتهای ارتباط موثر سازمان تامین اجتماعی همدان مهرماه۹۱
مدیریت رفتارسازمانی فولاد آلیاژی اصفهان شهریور۹۱
اصول مدیریت و سرپرستی فولاد آلیاژی اصفهان شهریور۹۱
مدیریت سرمایه های انسانی فولاد آلیاژی اصفهان شهریور۹۱
اصول و فنون مذاکره بیمه ملت(۱۰ دوره) شهریور۹۱
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی پاکدیس شهریور۹۱
تکنیکهای حفظ و جذب مشتریان گروه مشاوران ره آورد شهریور۹۱
مدیریت دانش برق منطقه ای اصفهان شهریور۹۱
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم بانک ملت اردیبهشت تا شهریور۹۱
استراتژیهای قیمتگذاری گروه مشاوران ره آورد مرداد۹۱
هوش هیجانی گروه مشاوران ره آورد مرداد۹۱
رازهای روانشناسی فروش گروه مشاوران ره آورد مرداد۹۱
بازاریابی و استراتژیهای بازار گروه مشاوران ره آورد مرداد۹۱
مهارتهای ارتباط موثر، خود شناسی و عزت نفس سازمان توسعه معادان و صنایع معدنی ایران(۱۰ دوره) خرداد تا تیر۹۱
مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار نادکو خرداد۹۱
اصول مدیریت نادکو خرداد تا تیر۹۱
مدیریت بازاریابی نادکو خرداد ۹۱
تکنیکهای تصمیم گیری صدا و سیمای استان زنجان خرداد ۹۱
مدیریت رفتار سازمانی پژوهشگاه پلیمر اردیبهشت ۹۱
مدیریت منابع انسانی فولاد اکسین اردیبهشت ۹۱
مدیریت عملکرد بانک رفاه فروردین و اردیبهشت ۹۱
مهارتهای ارتباط موثر تامین اجتماعی یاسوج اسفند ۹۰
مدیریت بحران تامین اجتماعی بندر عباس اسفند ۹۰
تجزیه و تحلیل مشاغل بانک رفاه اسفند ۹۰
تجزیه و تحلیل مشاغل پویا صنعت پیشتاز بهمن ۹۰
مهارتهای ارتباط موثر شرکت آفتاب بندرعباس بهمن ۹۰
مدیریت انگیزش و سنجش آن بانک رفاه دیماه ۹۰
مهارتهای ارتباط موثر شرکت آفتاب بندرعباس بهمن ۹۰
اصول سرپرستی سنگ آهن جلال آباد کرمان دیماه ۹۰
مدیریت انگیزش و سنجش آن بانک رفاه دیماه ۹۰
مدیریت خلاقیت پویا صنعت پیشتاز آذرماه ۹۰
مدیریت بحران فولاد اکسین آبانماه۹۰
هوش هیجانی فولاد خراسان آبانماه۹۰
مبانی مدیریت گروه صنعتی بهمن آبانماه۹۰
مدیریت سرمایه های انسانی فولاد آلیاژی اصفهان مهرماه ۹۰
مهارتهای ارتباط موثر فولاد آلیاژی اصفهان مهرماه ۹۰
اصول سرپرستی فولاد آلیاژی اصفهان مهرماه ۹۰
اصول سرپرستی شرکت تکوین(کامکان) مهرماه ۹۰
مدیریت رفتارسازمانی گازسوزان اصفهان مردادماه ۹۰
دوره عمر سازمان، تکنیکها و استراتژیها گروه مشاوران رهاورد مردادماه۹۰
اصول مدیریت شهرداری منطقه ۵ خردادماه ۹۰
دوره عمر سازمان، تکنیکها و استراتژیها فولاد خوزستان خردادماه ۹۰
تکنیکهای تصمیم گیری گاز استان تهران اردیبهشت ۹۰
مدیریت رفتارسازمانی شرکت سازه پویش اردیبهشت ۹۰
مهارتهای ارتباط موثر تامین آوران فروردین ماه ۹۰
مهارتهای ارتباط موثر آموزش و پرورش فروردین ماه ۹۰
معیارهای بالندگی و توسعه سازمانی فولاد خوزستان اسفندماه ۸۹
دوره عمر سازمانی فولاد خوزستان اسفندماه ۸۹
مدیریت منابع انسانی زغالسنگ کرمان بهمن ماه ۸۹
مدیریت رفتار سازمانی سنگ آهن بافق بهمن ماه ۸۹
مهارتهای ارتباط موثر نفت فلات قاره(خارک) بهمن ماه ۸۹
مدیریت منابع انسانی ساپکو بهمن ماه ۸۹
مدیریت رفتار سازمانی فولاد خراسان(نیشابور) دیماه ماه ۸۹
تصمیم گیری هوشمندانه فولادآذربایجان(میانه) دیماه ماه ۸۹
نقش پژوهش در توسعه سازمانی وزارت صنایع(IMIDRO) دیماه ماه ۸۹
مدیریت کارآفرینی سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی آذرماه ۸۹
مدیریت خلاقیت و نوآوری مرکز تحقیقات معدنی ایران(کرج) آذرماه ۸۹
مدیریت کارآفرینی مرکز تحقیقات معدنی ایران(کرج) آذرماه ۸۹
مدیریت رفتار سازمانی فولاد هرمزگان آبانماه ۸۹
مدیریت رفتار سازمانی فولاد هرمزگان مهرماه ۸۹
مهارتهای ارتباط موثر بانک ملی ایران مهرماه ۸۹
مدیریت استرس شهرداری منطقه ۱۹ شهریورماه ۸۹
مدیریت فرهنگی شهرداری منطقه ۱۹ مردادماه ۸۹
پرورش کارکنان و مدیران نفت فلات قاره(کیش) تیرماه ۸۹
خلاقیت نوآوری منطقه ویژه خلیج فارس خردادماه ۸۹
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم سازمان کشتیرانی و دریانوردی خردادماه ۸۹
ظرفیت سازی برای کوچک سازی شرکت پخش و پالایش فراورده های نفتی خردادماه ۸۹
مهارتهای فکری فولاد خوزستان اردیبهشت ۸۹
تصمیم گیری هوشمندانه فولاد خوزستان اردیبهشت ۸۹
مدیریت منابع انسانی فولاد خوزستان اردیبهشت ۸۹
مهارتهای ارتباط موثر بانک سینا دیماه ۸۸
مدیریت کارآفرینی سنگ آهن بافق دیماه ۸۸
تئوری سازمان سنگ آهن بافق دیماه ۸۸
مدیریت زمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(رادیو سلامت) دیماه ۸۸
مدیریت منابع انسانی سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران دیماه ۸۸
مدیریت عملکرد فرمانداری و شهرداری شهرستان اسلامشهر دیماه ۸۸
نظام انضباطی شهرداری منطقه۱ دیماه ۸۸
مهارتهای ارتباط موثر شهرداری منطقه۱ دیماه ۸۸
مدیریت خلاقیت و نوآوری صنایع آموزشی ایران دیماه ۸۸
مدیریت استرس شهرداری منطقه۳ آذرماه ۸۸
مدیریت استرس شهرداری منطقه۱۸ آذرماه ۸۸
زنجیره ارزش شهرداری منطقه۱۸ آذرماه ۸۸
تئوری ساختار سازمانی سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران آبانماه ۸۸
مدیریت عمومی شرکت سازه گستر سایپا آبانماه ۸۸
مهارتهای ارتباط موثر خدمات تامین آوران آبانماه ۸۸
سبک رهبری فولادآلیاژی اصفهان آبانماه ۸۸
ارزشیابی ۳۶۰درجه فولادآلیاژی اصفهان مهرماه ۸۸
مدیریت تیمی موسسه مطالعات و بهره وری نیروی انسانی مهرماه ۸۸
مدیریت خلاقیت و نوآوری موسسه مطالعات و بهره وری نیروی انسانی مهرماه ۸۸
مدیریت زمان موسسه تلاشگران اندیشه پیشرو مهرماه ۸۸
مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر شهریورماه۸۸
مدیریت تعارض شرکت خدمات ماشینی تامین شهریورماه۸۸
تئوری ساختار سازمانی شرکت سازه پویش شهریورماه۸۸
مدیریت رفتارسازمانی شرکت سپهرکام پارس مردادماه ۸۸
مدل کارت امتیازات متوازن موسسه بین المللی مطالعات انرژی مردادماه ۸۸
خود مدیریتی هتل مدرس اصفهان مردادماه ۸۸
مدیریت رفتارسازمانی هتل ثامن مشهد تیرماه ۸۸
مدیریت رفتارسازمانی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تیرماه ۸۸
مدیریت زمان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تیرماه ۸۸
مدیریت منابع انسانی صبا میهن تیرماه ۸۸
تکریم ارباب رجوع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خرداد ۸۸
مدیریت رفتارسازمانی ذوب آهن اصفهان خرداد ۸۸
مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتری هتل شایان کیش اردیبهشت ۸۸
تجزیه و تحلیل مشاغل یک از سازمانهای تابعه هوا و فضا اردیبهشت ۸۸
مهارتهای ارتباطی موثر گروه هتلهای ناجی امین اردیبهشت ۸۸
برنامه ریزی نیروی انسانی بیمارستان حضرت قمر بنی هاشم(ع) فروردین ۸۸
ساختار سازمانی شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران فروردین ۸۸
مدیریت منابع انسانی صنایع آموزشی ایران آذرماه ۸۷
نقش پژوهش در عملکرد دستگاههای اجرایی فرمانداری و شهرداری شهرستان اسلامشهر آذرماه ۸۷
روانشناسی فروش دانشگاه آزاد واحد شهر ری و شرکت ایرمان آبانماه ۸۷
مدیریت منابع انسانی شرکت خدمات ماشینی تامین آبانماه ۸۷
تفکر استراتژیک در آموزش ضمن خدمت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر مرداد ماه۸۷
تئوری سازمان فولاد آذربایجان مرداد ماه۸۷
مدبربت منابع انسانی فولاد آذربایجان مرداد ماه۸۷
مدیریت رفتار سازمانی ذوب آهن اصفهان مردادماه ۸۷
بازایابی صنعت ساختمان، چالشها و فرصتها نمایشگاه ساختمان کرمانشاه تیرماه ۸۷
تئوری سازمان منطقه ویژه خلیج فارس تیرماه ماه۸۷
مدبربت منابع انسانی منطقه ویژه خلیج فارس تیرماه ماه۸۷
اصول سرپرستی منطقه ویژه خلیج فارس خردادماه۸۷
اصول سرپرستی شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) اردیبهشت ماه۸۷
نظام پیشنهادات شرکت بالین تک اردیبهشت ماه۸۷
مدبربت منابع انسانی شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) اردیبهشت ماه۸۷
اصول سرپرستی شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) اردیبهشت ماه۸۷
تجزیه و تحلیل مشاغل برق منطقه ای مازندران فروردین ماه۸۷
مدیریت رفتار سازمانی شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) خرداد ۱۳۸۶
مديريت منابع انساني گروه صنعتي ايران خودرو فروردين و خرداد۸۶
تجزيه و تحليل شغلي فولاد آلياژي اصفهان اسفند ۸۵
مديريت رفتار سازماني مجتمع مس سرچشمه آذر و دي ۸۵
ساختار سازماني و متغيرهاي موثر بر آن فولاد آلياژي اصفهان آذر ۸۵
مدیریت رفتارسازمانی سازه گستر سایپا اسفند۸۸
مديريت رفتار سازماني آلومينيوم پارس خرداد ۸۵

۰۹۳۰۸۸۸۰۵۵۰:TEL

Website:www.vahidghorbani.com
Ghorbani.mgt@gmail.com